Preventie
Logo Home |  Werkgevers |  Werknemers |  Coaches |  Over Sivar |  Contact

Preventie

Sivar biedt werkgevers en werknemers preventieve middelen om verzuim op de werkvloer te voorkomen.

Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en Arbo - Jaarplan
De Risico-inventarisatie & Evaluatie en het Arbo-jaarplan zijn uitgelezen mogelijkheden om het beleid ten aanzien van het voorkomen of verkorten van verzuim  te bespreken. Ook het creëren van een goed werkklimaat waar mensen worden aangesproken op hun talenten en de mogelijkheid krijgen deze te ontwikkelen kan bijdragen tot het verbeteren van de productiviteit van uw werknemers.  Van Koersveld ondersteunt werkgevers in het maken van een RI&E en het ontwikkelen van een Arbo-beleidsplan.